Halvårssummering på sex minuter – överraskningar och varningsflaggor

Skriven av Formue

Vi närmar oss halvårsskiftet i en rasande takt och lägger bakom oss ett otroligt starkt halvår. I det senaste avsnittet av Marknaden med Michael Livijn får du en genomgång av den starka avkastningen för globala och svenska aktier – och vilket tillgångsslag som ligger på minus. Räntorna, som förväntades sjunka men i stället har stigit, får extra uppmärksamhet med tanke på hur centralbankerna kan tänkas agera och vad som krävs för att de ska sjunka.

Avsnittet ger också en kort uppdatering om inflationsutvecklingen, som toppade 2022 till 2023 och sedan fallit, med en jämförelse mellan Sveriges situation och Europa samt USA. Du får även höra om vilka överraskningar året hittills bjudit på och hur dessa kan påverka framåt.

Kan vi förvänta oss fortsatt goda nyheter på aktiesidan? Vilken är den centrala drivkraften för marknaderna framöver? Vad skulle kunna driva på inflationen ytterligare? Vad ska du hålla ett extra öga på? Missa inte detta avsnitt!

Nedan ser du videoklippet med senaste från marknaden med Michael Livijn.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss