Ett varningens finger för energisituationen i Europa

Skriven av Caroline Lundh

Efter ett kortare sommaruppehåll är Formue tillbaka i poddstudion! Vi får en catch-up på sommaren och marknaderna under juni, juli och augusti. Det pratas katastrof, spegelbilder och otroliga svängningar – också om hur spelplanen ser ut inför hösten med ekonomi och inflation. I avsnittet seglar även energisituationen upp, som får ett varningens finger. Vilken ekonomi har egentligen den renaste smutsiga skjortan? Michael spår även i kaffesump och kommenterar makroläget, centralbankernas styrning av den ekonomiska utvecklingen och inflationen, även den senares relation till räntor. Varför har vi egentligen räntor i portföljen och bör vi addera akronymen TARA till närminnet, och radera TINA? Vad är egentligen Michaels grundtes inför hösten och vad kan hända 2023? När kan vändningen komma och vilka tillgångsslag kommer vara först på bollen?

I avsnittet hör du Formues chefsstrateg Michael Livijn, tillsammans med Lars Uppsäll, vd Formue.

Avsnittet är inspelat 30 augusti 2022.

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss