Burenstam & Partners ökar sin lokala närvaro i Sverige

Skriven av Caroline Lundh

Nu står det klart att Burenstam & Partners ökar sin lokala närvaro genom att under 2022 öppna upp nya kontor runtom i Sverige. Först ut är öppningen av ett lokalkontor i Halmstad och rekryteringen av nya förmögenhetsrådgivare startar nu.

För att möta en ökad efterfrågan på den tillväxtresa Burenstam & Partners befinner sig på öppnar man under 2022 upp fler lokalkontor runtom i Sverige. Först ut är öppningen av ett kontor i Halmstad och med det startar rekryteringen av ett team nya förmögenhetsrådgivare.

– Vi expanderar och vill finnas fysiskt på fler platser för att vara där kunderna finns och i större utsträckning kunna erbjuda en närhet till kunderna som är oerhört viktig för oss. Halmstad blir först ut och just Hallandsregionen är både attraktiv och intressant med hög tillväxt varifrån vi märker av en ökad efterfrågan på våra tjänster. För oss blir det ett naturligt steg att öka upp vår närvaro mellan våra två lokalkontor som idag är placerade i Malmö och Göteborg, säger Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

Burenstam & Partners har de senaste åren utvecklat ett helhetserbjudande som fångar upp alla delar kopplat till att ha en förmögenhet. Från juridik och skatt till pension och försäkring, bokföring och bolagsadministration, generationsskifte och investeringsrådgivning.

– Sedan starten av Burenstam & Partners för snart tjugo år sedan har vi varit fokuserade på att erbjuda en oberoende rådgivning. Det har varit avgörande för våra satsningar och den holistiska rådgivningen som vi erbjuder. Idag har vi samlat all expertkompetens internt och kan integrera alla delar av rådgivningen i vår plattform. Det effektiviserar dialogen mellan interna experter, förmögenhetsrådgivare och kunder på ett sätt som vi inte har sett i branschen tidigare, säger Lars Uppsäll.

Burenstam & Partners har också storsatsat på digital innovation. Det bekräftades nyligen när de tillsammans med moderbolaget Formuesforvaltning i Norge mottog ett internationellt pris för årets digitala initiativ för utveckling och implementering av en hybrid rådgivningsprocess. Priset «Digital Wealth Management Impact Innovation Awards» delas ut av det amerikanska rådgivnings- och analysföretaget Aite Group.


Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners och Ola Arvidsson, vice vd Burenstam & Partners

Även i Capgeminis World Wealth Report 2021 har Burenstam & Partners hybrida rådgivningsmodell lyfts fram som svaret på framtiden inom Wealth Management.

– Vi vill inte ersätta den personliga relationen mellan kund och rådgivare, det digitala är enbart ett stöd för vår rådgivning och inte en ersättning. Det är en av anledningarna till att vi nu väljer att expandera lokalt. Med hjälp av tekniken och den digitala utvecklingen kan vi dock lyfta kundupplevelsen. Här rör det sig om en dynamisk plan för förmögenheten som gör att rådgivaren kan ha mer djupa och insiktsfulla samtal med kunderna. Vi märker att vår hybrida rådgivning bidrar till en bättre kundupplevelse och att den också uppskattas av våra rådgivare, säger Ola Arvidsson, vice vd, och fortsätter:

– Det frigör tid hos våra rådgivare som kan fokusera mindre på administrativa uppgifter och mer på interaktionen och kommunikationen med kunden. Vi vill ha det bästa helhetserbjudandet på marknaden och i det ingår vår hybrida rådgivning, det digitala och det personliga mötet i kombination, avslutar Ola Arvidsson.

Vill du bli en del av teamet i Halmstad? Här kan du ansöka till rollen som Wealth Manager!

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss