Scan Her Wealth

En årlig djupdykning i skandinaviska kapitalstarka kvinnors syn på hållbarhet

Höjdpunkter från rapporten

Intresse för mina investeringars klimatavtryck
Var har jag störst klimatavtryck?
Intresse av hållbarhetsrådgivning

Hur stort intresse har du av att få reda på dina investeringars klimatavtryck?

18 %

Mycket stort intresse

44 %

Ganska stort intresse

23 %

Inte så stort intresse

11 %

Inget intresse

formue

Var har jag störst klimatavtryck?

Enligt vår undersökning tror nästan 40 procent av de kapitalstarka kvinnorna att de har den största klimatpåverkan genom den livsstil de lever, vilket återspeglas i medieuppmärksamheten kring klimatvänliga val i vardagen. Men vårt totala avtryck handlar inte bara om våra vardagliga val, det inkluderar även påverkan ifrån de företag vi äger och driver samt våra investeringar.

Läs hela rapporten här
formue

Inom vilka områden är kapitalstarka kvinnor intresserade av att få rådgivning runt hållbarhet?

Vi frågade kvinnorna i vår undersökning var de behöver rådgivning om hållbarhet: deras privata liv, investeringar eller de företag de äger. Svaren vi fick visar att även om kvinnorna är engagerade i att göra hållbara val, saknas det bra information och strukturerad rådgivning. Dessutom visar få av kvinnorna som deltog i undersökningen intresse för hållbarhetsrådgivning gällande företagen de äger.

Läs hela rapporten här

Skandinaviska kapitalstarka kvinnors syn på hållbarhet

I samarbete med Kantar Sifo Prospera har vi genomfört en undersökning där vi ställt frågor om hållbarhet till 458 kapitalstarka kvinnor i Sverige, Norge och Danmark. Syftet var att få insikt i deras tankar kring hållbarhet gällande investeringar, livsstil och de företag de äger. Svaren varierar och visar både likheter och skillnader mellan de olika länderna

image

48 procent svarar att deras finansiella tillgångar är självskapade

Kapitalstarka kvinnor skapar ringar på vattnet

Antalet kvinnor med betydande kapital ökar, och de representerar ett viktigt ekonomiskt skifte. Dessa kvinnor kommer att kontrollera enorma tillgångar och kapital – och deras mål och intentioner för hur de vill använda sitt kapital kommer att påverka finansbranschen och den gröna omställningen.

Ladda ned rapporten

Hållbart ägande

"Kvinnor har en betydande kontroll över världens tillgångar, oavsett om de har skapat dem själva eller ärvt dem. Våra individuella och kollektiva handlingar kommer att påverka den typ av värld som kommer att ärvas av kommande generationer. Genom att undersöka vad kapitalstarka kvinnor oroar sig mest över och identifiera deras behov för att förverkliga sina ambitioner att förbättra världen, utför Formue ett viktigt arbete för att säkerställa en hållbar framtid för familjer, företag och vår planet."

Patricia Angus är professor och ansvarig för Global Family Enterprise Program samt faktultetsansvarig för Enterprising Families Executive Education vid Columbia University’s Graduate School of Business. Som erkänd expert inom området har hon i över tre decennier gett juridisk och strategisk rådgivning till globala familjer och familjeföretag. Hon är författare och vd för Angus Advisory Group LLC.

formue

Nordiskt center för hållbarhet och ägande

Formues Nordic Sustainability Center är specialister på en holistisk rådgivning kopplat till ägande och hållbarhet.

 

Philip Mitchell

Philip Mitchell är en del av Nordic Sustainable Ownership Center. Philip kommer närmast ifrån Carbon Intelligence och rollen som hållbarhetsrådgivare. Han har arbetat i bank- och finansbranschen i 25 år, senast som förvaltare på Första AP-fonden.

Fridtjof Wergeland

Fridtjof Wergeland är en del av Nordic Sustainable Ownership Center som hållbarhetsrådgivare. Han hjälper kunderna att initiera och stärka sitt hållbarhetsarbete med strategier och rapportering. De senaste fem åren har Fridtjof arbetat som hållbarhetskonsult på PwC.

Helena von der Esch

Helena von der Esch är en av Formues främsta specialister på ägarrådgivning för familjer. Helena ingår i Formues specialistteam och arbetar över Norge och Sverige med rådgivning till familjer med generationsskiften och styrningsstrukturer.

Så kan vi hjälpa dig som äger bolag

Mäta dagens klimatavtryck

Skapa engagemang internt och externt

Skapa en nollutsläppsstrategi för ditt bolag

Benchmarking

Prioritering av FN:s hållbarhetsmål

Löpande regulatoriska uppdateringar

Ladda ned rapporten


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Kontakta oss