Investeringsåret 2023

Varje år släpper vi en investeringsrapport som sammanfattar de mest betydande händelserna och resultaten från våra investeringar under det föregående året. Nu har rapporten för investeringsåret 2023 publicerats!

"Det blir aldrig helt som förväntat"

Investeringsåret 2023

Resultatet på finansmarknaderna blir ofta något annat än vad vi trott, som exemplifierat av 2023 där avkastningen delvis överraskade. Positiv utveckling för aktier kontrasterade med mindre gynnsam avkastning på ränteplaceringar, påverkad av åtstramningar i penningpolitiken och en markant ökning av realräntorna. Den finansiella omställningen, från negativa till normala ränteförhållanden, förväntas fortsätta påverka marknaderna långt in i 2024. Att acceptera och anpassa sig till detta nya normaltillstånd blir centralt för en framgångsrik kapitalförvaltning, där Formues strategi för 2024 betonar grundlig kundkartläggning, detaljerade förmögenhetsplaner och en robust investeringsstrategi för att möta den oväntade utvecklingen på marknaderna.

Läs rapporten här
formue

Utdrag från rapporten

Private equity

Stigande räntor och osäkerhet minskade aktiviteten inom Private equity, särskilt transaktioner. Trots det har företagsförsäljningar från våra rekommenderade portföljer skett till genomgående högre värden än bokförda värden före försäljningen. Under 2023 har vi för våra kunders räkning investerat i 13 nya Private equity-fonder, inklusive återinvesteringar hos befintliga buyout-förvaltare.

Aktier

En betydande andel av avkastningen kom från de sju största i ett globalt aktieindex; Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia och Tesla. Trots bankkollapser, geopolitiska konflikter och en fortsatt ränteuppgång lugnades investerarna av en fallande inflation och i kombination med en överraskande stark amerikansk ekonomi ökade hoppet om en ekonomisk mjuklandning.

Räntor

Efter att många marknadsräntor nådde sitt 15-åriga högsta i oktober föll de tillbaka något resten av året. Minskande spreadar för företagsobligationer och högre löpande räntor bidrog till positiv avkastning för de flesta ränteslag. Formues rekommenderade ränteportfölj, Stabilitet, är diversifierad mellan svenska och globala obligationer för rimlig och förutsägbar ränteavkastning samt som stötdämpare vid marknadsoro.

Ladda ned vår investeringsrapportInput the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Vanliga frågor och svar

Vid en oberoende rådgivning finns det inga incitament att välja investeringsprodukter efter returprovisioner och kickbacks som i sin tur påverkar uppsättningen av investeringsportföljen. Istället kan förmögenhetsrådgivaren gå in i sin roll med samma incitament som kunden. Det omvända scenariot, med en icke oberoende rådgivning, innebär i stället att du riskerar att hamna i ett läge där distributionen av produkter blandas med rådgivningen, och där provisioner och rådgivarens intjäning ställs framför dina behov.

Dessutom har en rådgivande kapitalförvaltare som är oberoende friheten att välja investeringar från den ”översta hyllan” – från ett brett och globalt utbud, inom alla tillgångsklasser. Å andra sidan har en rådgivare som inte är oberoende inga incitament att utvärdera ett stort och varierat produktutbud som inte har någon koppling till det egna företaget och den egna intjäningen.

Formue erbjuder en oberoende rådgivande kapitalförvaltning som en del av vår bredare uppsättning av finansiella tjänster. Hos oss får du specialistrådgivning inom kapitalförvaltning men även områden som skatteplanering, juridiska frågor, generationsskifte, redovisning, hållbarhet och pensionsplanering. Det tar hänsyn till dina olika livsfaser, ekonomiska utmaningar och personliga behov och mål.

Private equity (PE) är ett samlingsbegrepp för en fond som investerar i bolag som inte är börsnoterade. PE-bolag (till exempel Northzone, EQT, Verdane och Axcel) startar fonder och tar in investerare. PE-bolagen är aktiva ägare som använder kapital, kunskap och kompetens för att öka värdet på bolaget under ägartiden så att de kan sälja eller notera till ett högre pris än det köptes för. På så sätt tjänar investerarna i fonderna pengar.

De fonder som PE-bolagen startar är inte tillgängliga för alla. För att investera måste du klassificeras som en institutionell eller professionell investerare. Många PE-fonder har också minimiteckningar på 100 miljoner svenska kronor eller mer. Privatpersoner kan investera genom fonder eller investeringslösningar, som i sin tur investerar i PE-fonder. Formue erbjuder sina kunder möjligheten att investera i PE-fonder genom våra investeringslösningar.

Vi är Nordens ledande oberoende förmögenhetsrådgivare. Formue startade år 2000. Fram till februari 2022 verkade vi under namnet Burenstam & Partners i Sverige och Formuesforvaltning i Norge. Vi förvaltar idag runt 140 miljarder kronor och har omkring 400 anställda. Vi har sex kontor i Sverige och 18 kontor i Norge. Namnet Formue kommer från det norska ordet för förmögenhet och förmåga. Formue står också för en filosofi vi mejslat ut över 20 år som rådgivare till framgångsrika individer och familjer.

Våra kunder är privatpersoner, familjer, företag och stiftelser. Som kund får du en personlig rådgivare från ditt lokalkontor och du får tillgång till investeringsspecialister samt specialister inom skatt och juridik, generationsskifte, pension och försäkring, hållbarhet samt accounting. Våra rådgivare och specialister arbetar nära varje kund för att uppfylla vår vision om att ge våra kunder ett rikare liv.

Bra att veta om

Ditt undermedvetna, dina känslor och risk när du investerar

Hur påverkas du av ditt undermedvetna och känslor när du investerar? Och varför är det en bra idé att följa den investeringsplan som har fastställts? I vår guide kan du ta reda på mer om hur känslor kan påverka dina investeringsbeslut – och fyra anledningar till varför det är bäst att undvika att försöka tajma marknaden.

Läs vår guide här
formue
Kontakta oss