Scan Her Wealth

I samarbete med Kantar Sifo Prospera har vi undersökt hur förmögna skandinaviska kvinnor* har byggt upp och kontrollerar sin finansiella förmögenhet. Resultatet gav oss en unik inblick i hur förmögna skandinaviska kvinnor ser på att ha en förmögenhet, vad som är viktigt när de investerar sitt kapital, hur de fördelar sin tid – och det finns både likheter och skillnader i de skandinaviska länderna.

*400 förmögna skandinaviska kvinnor med en finansiell förmögenhet på mer än 3MDKK/5MNOK/5MSEK. Undersökningen genomfördes 2020.

Läs rapporten

Kvinnor och förmögenheter – ett ekonomiskt skifte

En tredjedel av världens förmögenheter kontrolleras idag av kvinnor – en andel som väntas öka betydligt de närmaste åren. Antalet kvinnliga ekonomiska beslutstagare blir fler och fler och banar väg för framtida generationer. Att kvinnor aktivt kontrollerar sitt ägarskap förändrar dynamiken. Kvinnorna uppnår ekonomisk självständighet och inflytande. De blir förebilder och bidrar till att gamla strukturer sakta bryts ner. Detta representerar en av de största och kanske viktigaste ekonomiska förändringarna för framtiden.

“Med denna rapport önskar vi lyfta fram drömmar, tankar och utmaningar från en grupp av kunder som allt för länge har fått stå tillbaka”

Carl

Carl Sjöström
Chief Marketing Officer

Läs rapporten här

formue

80 procent av de norska kvinnorna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bevara förmögenheten till framtida generationer. Bland de svenska respektive danska kvinnorna är motsvarande siffra 67 och 54 procent.

53 %uppger att förmögenheten är självskapad

Så uppstod förmögenheten

Vi frågade de förmögna skandinaviska kvinnorna hur deras förmögenhet uppstod för att se om svaret påverkar deras upplevelse av att ha en förmögenhet.

Läs hela rapporten

Bevis på framgång/
hårt arbete

31 % Sverige
19 % Norge
12 % Danmark

Det betyder
förmögenheten

Att ha en förmögenhet betyder olika saker för olika kvinnor. Så här svarar de skandinaviska kvinnorna på frågan om vad deras förmögenhet betyder för dem.

Läs hela rapporten

Pension & Säkerhet

Vi frågade de förmögna skandinaviska kvinnorna hur engagerade de är i frågor som rör deras pension.

69%
icon
Tycker att det viktigt eller mycket viktigt att få översikt, kunna påverka och få kännedom om vilka möjligheter de har kring sin pension.
52%
icon
Tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att känna till pensionsrelaterade konsekvenser vid separation/skilsmässa.
71%
icon
Tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att känna till pensionsrelaterade konsekvenser vid dödsfall.
29%
icon
Tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att få nödvändig kunskap i relation till sin roll i näringslivet.
formue

46 procent av de danska kvinnorna önskar lägga mer tid på resor/upplevelser. Bland de svenska respektive norska kvinnorna är motsvarande siffra 27 och 38 procent.

burenstam

Ett hållbart samhälle

Vi frågade de förmögna skandinaviska kvinnorna hur viktigt det är att deras investeringar bidrar till ett mer hållbart samhälle. Svaren skiljer sig åt mellan länderna – även beroende på hur förmögenheten är skapad.

Läs hela rapporten

Har du kontroll på alt som bør med i en god formuesplan?

Ta vår test og legg en trygg plan for din formue.

Ta testen!