Webbinarium: Varför borde du som investerare hoppa på hållbarhetståget?

Skriven av Formue

Vår hållbarhetsspecialist Philip Mitchell guidar dig igenom hur dina investeringar kan påverka ditt klimatavtryck och vilken metod Formue använder för hållbara investeringar. Hur starkt är intresset för att investera hållbart, och vad mer kan du göra – bortom att investera hållbart? Är det läge att hoppa på hållbarhetståget med dagens volatila energipriser och lågkonjunktur?

Se inspelningen av webbinariet

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss