Marknadsbrev december 2019

Skriven av Formue

Trump gillar tariffer, osäkerheten består 2020

 

Övergripande

Recessionsrisken under nästa år har enligt inkommande statistik minskat de senaste månaderna och detta har lett till nya börsrekord under november. Osäkerheten inom global handel kvarstår dock inför 2020. Nya hot från Trump i början av december om tullar på stål från Brasilien och Argentina samt på champagne och lyxvaror från Frankrike talar sitt tydliga språk. Trump gillar tariffer och eldar gärna på de konfliktytor som finns även med allierade länder. Investeringsklimatet för näringslivet kommer inte bli bättre under 2020. Den första delen till ett handelsavtal med Kina ser ut att dröja. Efterföljaren till Nafta avtalet med Mexiko och Kanada har varit klart i över ett år men har ännu inte godkänts av kongressen. USA är även fast beslutna att blockera kinesiska Huawei från investeringar i amerikanska och västerländska telenät. Om USA får sin vilja igenom kommer västerländska ekonomier nu påbörja en isolering av Kina, som kommer få långtgående konsekvenser för global handel.

Osäkerheten om Storbritanniens nya handelsavtal med EU kvarstår, även om landet lämnar EU i januari 2020. Boris Johnson har alltför optimistiskt utlovat ett nytt avtal till december 2020. Johnson lovar i valkampanjen till parlamentsvalet denna månad, ett avtal som innehåller alla fördelar men inga åtaganden. Förhandlingarna kan dra ut på tiden och förlänga perioden med ovisshet för brittiska och europeiska investeringar.

Inte heller Sverige har några givna möjligheter att öka tillväxten under nästa år. Produktivitetsutvecklingen är svag liksom i övriga västvärlden och osäkerheten inom globala handeln missgynnar Sverige. Svagheten inom industrisidan har även påverkat tjänstesektorn enligt de senaste mätningarna. För att tillväxten ska öka på kort och längre sikt behövs en ökning av både privata och offentliga investeringar. De satsningarna kommer vara svåra att genomföra i ett redan osäkert politiskt landskap.

Räntor

Räntorna för de långa 10-åriga statsobligationerna har fortsatt stiga i Sverige, Tyskland och USA med 5 – 13 räntepunkter under november, i takt med en fortsatt positiv börsutveckling. Räntenivån för nämnda obligationer är 0,02 % i Sverige, -0,36 % i Tyskland samt 1,78 % i USA. Det förväntas inte någon aktivitet från varken ECB eller FED den närmaste tiden. Båda centralbankerna utvärderar för tillfället sin penning-politik. Det finns en möjlighet att båda kommunicerar en förändrad inställning under 2020 till hur deras respektive inflationsmål skall tolkas och hanteras. I Sverige har en parlamentarisk utredning om Riksbanken just lagts fram, med få föreslagna förändringar.

Aktier

Optimism kring en förbättrad konjunktur under 2020 har bidragit till en fortsatt börsuppgång under november. I lokala valutor steg Stockholm med +1 %, Europa och S & P 500 med +3 % medan tillväxtmarknaderna var upp endast +0,6 %. Kronan stärktes +1 % mot dollarn och +2 % mot euron på förväntningar om en höjning i december från Riksbanken.

Positivt

+ FED har stort utrymme för fortsatta räntesänkningar om behovet uppstår under 2020
+ Tecken på stabilisering av konjunkturen i Europa och Kina

Negativt

– Osäkerheten kring Brexit fortsätter under 2020
– Handelskonflikten mellan Kina och USA kan bli långvarig även vid ett första delavtal

Slutsatser

I USA ligger förväntningarna på tillväxten under 2020 sannolikt för högt. Räntesänkningarna under året har gett stöd åt konsumtionen men vänder sannolikt inte de negativa trenderna inom tillverkningsindustrin. Handelskonflikterna som såg ut att minska under hösten är nu på väg att öka mot bl.a. EU, Brasilien och eventuellt även Kina. Osäkerheten kommer bestå under 2020 vilket fortsatt påverkar företagens investeringar negativt. Detta minskar sannolikheten för en stark global återhämtning under 2020. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Neutral

 

I linje med den positiva börsutvecklingen har 10-åriga statsobligationsräntorna stigit under november med 5 – 13 räntepunkter. Längre löptider har stigit mer än kortare, vilket signalerar en något mer positiv syn på konjunkturutvecklingen framöver. Företagsobligationer har tappat ca -0,5 % i utvecklade länder medan globala företagsobligationer har haft en fortsatt positiv utveckling.

Konjunkturoron fortsatte att minska under november, vilket bidrog till ett fortsatt gott börshumör. I lokala valutor steg USA och Europa mest med +3 % medan Stockholmsbörsen och Japan var upp +1 %. Hong Kong och Shanghai gick emot strömmen och uppvisade en nedgång med -2 %. Vinstförväntningarna inför helåret 2020 har nu stigit till klart positiva kring +10 %. Kronan stärktes 1 % mot dollarn och +2 % mot euron på förväntningar om en höjning i december från Riksbanken.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

 

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Dela artikel

Formue

Nyhetsbrev