Tillväxtföretag – vad är det, och bör man ha dem i portföljen?

Skriven av Formue

Tillväxtföretag är företag som växer snabbt, eller försöker växa snabbt. Allt från nystartade firmor med ett fåtal anställda till framgångsrika miljardföretag som Norwegian räknas dit. Att investera i dem kan ge vinst och samtidigt innebära ett bidrag för att utveckla framtidens näringsliv. Men hör denna typ av riskabla investeringsobjekt egentligen hemma annat än i speciellt intresserades aktieportföljer?

Även om det börsnoterade bolaget Spotify med rätta kan kallas ett tillväxtföretag använder vi oftast begreppet om onoterade företag som växer snabbt, eftersom de är relativt nyetablerade och står inför att slå igenom med en vara eller tjänst. Ett sådant företag kan befinna sig i en väldigt tidig fas då det ännu inte tjänar pengar, eller så kan det vara mera moget med snabbt växande försäljningsintäkter och resultat.

Robotar, raketer och investerarna som betalar för dem

Från USA känner vi till succéhistorier som Uber, SpaceX och AirBnB. I sammanhanget är Sverige kanske mest känt för Spotify. Ofta fokuserar man på en konkret produkt med potential att slå på en etablerad marknad eller skapa helt nya marknader.

Några få lyckas bra, ytterst få växer sig så stora att de kategoriseras som unicorns – enhörningar – ett målande begrepp för tillväxtföretag som snabbt når ett värde på minst en miljard dollar. Det stora flertalet av de aktuella företagen havererar emellertid inom några få år och ger liten eller ingen förtjänst till eventuella investerare.

Entreprenörer och enskilda (modiga) investerare satsar direkt i sådana företag. Dessa investeringar kräver emellertid specialkunskaper. Många föredrar därför att investera genom att vända sig till venture capital eller private equity-fonder som inriktat sig på tillväxtföretag.

Men eftersom många av företagen som investerar i andra företag inte heller tjänar pengar (ännu), eller behöver mer kapital för att stödja expansion och tillväxt använder förvaltarna ofta bara eget kapital. För denna typ av förvaltare blir det ofta en fråga om att stötta befintliga ägare och ledningsgrupper som själva vill vara med på sikt. Därför köper dessa förvaltare sällan kontrollerande ägarposter utan vanligtvis mellan 20 och 40 procent – vilket innebär betydande minoritetsposter.

Är tillväxtföretag något för dig?

Låt oss återvända till frågan vi ställde inledningsvis: Är detta något du bör ha i portföljen? Varför exponera din portfölj för den här typen av riskabla investeringar? Här är fyra goda skäl:

1.


Diversifiering

Diversifiering handlar helt enkelt om att sprida sina investeringar över olika branscher, regioner, och företagstyper och på så vis undvika att en kollaps på en marknad, i en viss region eller bland en typ av företag blir katastrofal. Alltså att inte ha alla ägg i samma korg. Förvärv i tillväxtföretag kan vara ett sätt att diversifiera sin portfölj, bland annat för att du som investerare kan få en avkastning som bara drivs fram av tillväxt. Därför behöver du inte vid en nedgång bekymra dig om huruvida företaget karar att betala sina skulder. Detta innebär att investeringar i sådana företag ”diversifierar bort” några av riskerna som ekonomiska nedgångar medför.

2.


Exponering mot privatägda företag

För att uppnå diversifiering är man beroende av att marknaderna och företagen som man är intresserad av faktiskt går att investera i. I dag är det dock vanligare att företag förblir länge i privat ägo, istället för att börsnoteras. Därmed blir en växande del av marknaden omöjlig för ”vanliga” investerare att komma in på. Genom venture captital- och privata equity-fonder får du emellertid tillgång till denna typ av företag och diversifieringen som de medför.

3.


Finansiell avkastning

Duktiga förvaltare som investerar i tillväxtföretag kan leverera god avkastning, detta är en naturlig grund till att man vill investera i sådana fonder. Då investeringarna också resulterar i diversifiering framstår detta som ett lämpligt element i en balanserad investeringsstrategi.

4.


Bidra till utvecklingen av framtidens näringsliv

Genom att investera i tillväxtföretag uppnår du inte bara en god diversifiering och finansiell avkastning – du är också med och stöttar utvecklingen av framtidens näringsliv och därmed den ekonomiska tillväxten. Med detta i bakhuvudet kan vi också ta med bonusargumentet; nämligen spänningen du upplever då du är med och skapar morgondagens värden.

Hur arbetar Burenstam & Partners med tillväxtföretag?

Vårt huvudfokus är Europa, där konkurrenssituationen för förvaltarna är gynnsam, nyskapandet stort och mängden investeringskapital tillräckligt. Våra förvaltare finns i Stockholm, Berlin samt London och täcker de viktigaste kraftcentra för venture capital och private equity investeringar.

Vi är å våra kunders vägnar en betydande aktör med omkring fyra miljarder kronor i investerat kapital, varav hälften placerats i olika tillväxtstrategier – där företag i en tidig utvecklingsfas utgör en betydande andel. Som ett resultat av detta bjuds vi ofta in som rådgivare, något som ökar vår informationstillgång och stärker vår bedömningsförmåga.

Ta gärna kontakt med din förvaltare på Burenstam & Partners för råd om hur detta kan göras på ett förnuftigt sätt.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Dela artikel

Nyhetsbrev