Tillväxt för bästa möjliga rådgivning

Skriven av Caroline Lundh

Formue befinner sig i ett expansivt skede och växer med kunderna. Tjänster och rådgivning utvecklas – fortsatt med en stark lokal närvaro runtom i Sverige för att bevara närheten till kunderna.

– Närheten till kunderna har varit en viktig del av vårt DNA sedan vi startade som en liten boutique för snart tjugo år sedan. Kundnärheten är lika viktig idag och det har varit en förutsättning att växa för att tillhandahålla den rådgivning kunderna förväntar, säger Lars Uppsäll, vd Formue Sverige.

Under de senaste åren har finansmarknaden utvecklats med skärpta krav som innebär ett ökat ansvar för branschaktörer. Formues utvecklingsresa håller jämna steg med omvärldsförändringar och genererar en tillväxt som kommer till gagn för kunderna.

– Nya regulatoriska krav på oss som bolag gör att vi behöver växa för att frigöra kapacitet och avlasta våra rådgivare från ett administrativt arbete som normalt hamnar på rådgivarens bord. För oss är det viktigt att våra rådgivare kan fortsätta fokusera på vad de är bra på och att kundupplevelsen fortsätter vara i centrum, säger Lars Uppsäll, vd Formue Sverige.

“Som nordiska Formue”

Ett exempel är Formues implementering av digitala stöd som gjordes i fjol, riktad mot både rådgivare och kunder, och som fick internationell uppmärksamhet av det amerikanska rådgivnings- och analysföretaget Aite Group. Formue tilldelades priset »Digital Initative of the Year« – ett pris för digitala verktyg som en innovation som hjälper Wealth Management-branschen där kundfokus och nya lösningar på gamla problem premieras.

– Det var en bekräftelse på vår hybrida rådgivningsmodell och en fantastisk nyhet att vi, som nordiska Formue, gör ett avtryck bland många stora globala spelare. Digitala framsteg ersätter dock inte den personliga relationen, men rätt använt kan det lyfta kundupplevelsen, menar Lars Uppsäll.

Den hybrida modellen innebär att kunderna i Formueappen får tillgång till sin portfölj och förmögenhetsplan och direktkontakt med rådgivare och interna specialister. De kan enkelt följa utvecklingen av portföljen, dess hållbarhetsbetyg, fördelning över länder och sektorer – samtidigt som rådgivare och specialister finns nära för att säkerställa en god kontroll runt till exempel organisering runt ägande, skattemässiga frågor, familjejuridik, testamenten och andra viktiga dokument, förklarar Lars Uppsäll.

Strävan efter utvecklingsmöjligheter

De nya regulatoriska krav som de senaste åren dykt upp på finansmarknaden är bland flera hållbarhetskrav, Mifid/Mifir, Mifid II och bekämpning av penningtvätt (Anti-Money Laundering, AML).

– Sedan den svenska verksamheten startade har det skett många uppdateringar på finansmarknaden som tillsammans med strävan efter utvecklingsmöjligheter kräver helt andra resurser än vad man normalt klarar som litet bolag. Det är ingen tillfällighet att många mindre bolag går ihop, att vi ser en konsolidering på marknaden och att bolag försvinner i olika konstellationer.

Men omvärldsförändringar och målbilden har inte förändrat Formues oberoende position och inte heller närheten mellan rådgivare och kunder. Den senare fortsätter att öka när Formue under 2022 öppnar upp ytterligare tre lokalkontor i Sverige. I Halmstad, Jönköping och Uppsala. Att Formue växer och representerar ett större förvaltat kapital blir ytterligare en fördelfaktor för kunderna.

– Det ger oss och kunderna en större påverkanskraft. När vi fortsätter växa får vi en större tillgång till fler globala förvaltare och även bättre priser för kunderna. Inte minst innebär tillväxt att vi får större möjlighet att påverka olika förvaltare samtidigt som vi håller fast vid fördelarna som fanns i den lilla ”boutique” vi startade för snart 20 år sedan, avslutar Lars Uppsäll.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss