Sofia Stigels blir ny familjerättsjurist

Skriven av Formue

Formue fortsätter växa och välkomnar nu Sofia Stigels som ny familjerättsjurist. Hon kommer närmast ifrån Ludvig & Co där hon har arbetat med ekonomisk familjerätt och generationsskiften.

– Jag hoppas kunna få använda min kompetens som ett verktyg för att stärka kundrelationer och skapa mervärde för kunderna hos Formue på ett mer personligt plan, säger hon.

Sofia Stigels har i huvudsak arbetat med skatt och ekonomisk familjerätt. Senast på Ludvig & Co och dessförinnan på Familjens Jurist samt EY (tidigare Ernst and Young) där ansvarsområdet var internationell individbeskattning.

– Min utgångspunkt framöver kommer vara att försöka hitta lösningar och strukturer för kunden som passar utifrån dennas situation ur ett familjerättsligt perspektiv. Framför allt, vilket jag brukar understryka, tycker jag det är viktigt att jobba proaktivt. Det handlar om att ha rätt lösningar i tid för att undvika eventuella framtida konflikter och slippa hamna i situationer som man inte är förberedd på, säger hon.

Samlade kompetenser under samma tak

Det som lockade med tjänsten hos Formue var den pågående tillväxtresan, men också möjligheten att få vara med och skapa långsiktiga kundrelationer.

– Jag upplever att det finns en väldigt stark och bra kultur på företaget. Jag tänker mig att det också ger effekt på det som levereras till kund. Framför allt har jag märkt att det genomgående finns ett jättetydligt kundfokus, säger hon och fortsätter:

– I så gott som alla diskussioner som rör det vi som företag vill göra och uppnå är utgångspunkten kundens värde. Det finns en genuin vilja att skapa mervärde för kunden och ett bra exempel på det är att vi tillhandahåller viktiga specialistkompetenser utöver förmögenhetsrådgivningen. Vi kompletterar helt enkelt med kompetenser som det ofta finns behov av men som inte är det huvudsakliga syftet med att en kund vänder sig hit. Jag tror det främjar kundrelationen och personligen ser jag mycket fram emot att arbeta i en verksamhet där relationsbyggande känns centralt.

Närma sig den norska marknaden

Sofia Stigels kommer in som en del av Formues Family Wealth Services-avdelning där det i dagsläget arbetar tre jurister – en avdelning som växer.

– Det känns jättekul att få bli en del av det nya juristteamet i ett relativt tidigt skede och att från grunden vara med och påverka hur avdelningen byggs upp. Sen är det väldigt kul att kopplingen till den norska delen av verksamheten nu förtydligas och att vi har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra över landsgränserna.

Elina Sultan, chefsjurist, kommenterar rekryteringen av Sofia Stigels.

– Vi är i färd med att bygga vårt juristteam och väldigt glada över att Sofia blivit en del av det. Med sin kompetens och bakgrund blir hon ett viktigt tillskott för vår avdelning framåt, men också för Formue i stort, säger Elina Sultan.

Sofia Stigels påbörjade sin nya tjänst i januari 2022.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss