Oroliga tider på börsen – intervju med investeringschef Niclas Hiller

Skriven av Formue

Vi förstår att många är oroliga, men kunderna i Burenstam & Partners har mindre anledning till oro än många andra investerare.  Kundernas portföljer är robusta och byggda för att tåla oväntade svängningar, säger investeringschef Niclas Hiller. Här ger han sin syn på börsoron och på vilket sätt detta påverkar kundernas kapital.

Det är dramatiska dagar på världens aktiemarknader. Veckan startade med det största kursfallet sedan finanskrisen 2008, och nu är det stor osäkerhet kring om botten är nådd, eller om börserna kommer att falla ytterligare. Coronaviruset sprider sig med allt större hastighet runtom i världen och just nu är det lite som tyder på att oljepriskriget mellan Ryssland och Saudiarabien kommer att ta slut inom den närmaste tiden. Vad tänker investeringsavdelningen vid Burenstam & Partners om utvecklingen? Behöver kunderna oroa sig över börsfallet?

– Nej, kunderna har inga skäl att oroa sig, säger investeringschef Niclas Hiller vid Burenstam & Partners.

– Många tror att ett börsfall på 10–20 procent påverkar portföljen mycket mer än det egentligen gör. I en snittportfölj hos våra kunder utgör börsnoterade aktier mellan 30 och 40 procent. Dessa aktier är fördelade på bolag över hela världen och i olika sektorer, något som bidrar till att sprida risken, säger Hiller.

Breda portföljer

Investeringsavdelningen vid Burenstam & Partners består av ett team med hög kompetens inom makroekonomi, aktier, räntor och onoterade placeringar.  Med dagens oroliga marknader är de extra noggranna när de följer viktiga indikatorer inom makroekonomin och de olika förvaltarna som tar hand om kundernas pengar.

– Vi är ju extra uppmärksamma nu. Vi tittar på om det är någon fond i portföljen som inte rör sig eller inte uppför sig som den ska. Vi har kontakt med förvaltare som har stora positioner som vi vill hålla ett öga på. Dessutom kontaktas vi av många förvaltare som nu informerar oss oftare än normalt kring vad de gör, säger Hiller.

 

Duktiga förvaltare

– Coronaviruset får allvarliga konsekvenser för många branscher. Är det någon fond som ni överväger att byta ut till följd av börsoron?

– Vi har inte gjort det ännu. Hittills har vi bara gjort några få korrigeringar av hur mycket kapital som vi har placerat hos enskilda förvaltare. Det som är viktigt att komma ihåg är att vi bara kan använda aktiva förvaltare som hela tiden gör riskvärderingar av portföljen och gör justeringar i förhållande till det.  När man har aktiva förvaltare har man satt sin tillit till några av de bästa investerarna i världen för att hantera investeringarna, säger Hiller och tillägger:

– Det är en trygghet i sig att man har väldigt duktiga människor som tar hand om pengarna. Hade man bara investerat i indexprodukter är man mycket mer beroende av att justera risken själv. I en indexfond är man bara passivt med på rörelserna för index. För mig är det en mycket större osäkerhet än om man har duktiga människor som tar hand om pengarna. Så det är självklart viktigt att vi är bra på att följa upp att förvaltarna tar hand om pengarna på rätt sätt, säger Hiller.

 

Inte ta onödiga risker

– Vad tänker du kring den senaste tidens börsoro?

– Börsen går upp och ner, det kommer alltid finnas perioder med delvis mycket negativa dagar, kvartal och år. Det är inget nytt. Det som är lite ovant nu är att vi efter finanskrisen har haft i stort sett stigande, stabila marknader med få nedgångar. Men ser man längre tillbaka i tiden är historien full av stora nedgångar, säger Hiller:

– Vi tror att det kommer att skapas avkastning även i framtiden och att det kommer att löna sig att ta risker och göra investeringar. Kärnan i vårt investeringserbjudande är att för att kunna investera bra, måste man börja med en diversifierad portfölj. Man bör ta bort all onödig risk som inte lönar sig. Det är grunden i allt vi gör. Våra portföljer skapas för att kunna möta det oväntade, men de är inte immuna, säger Hiller.

 

Irrationella investerare

Det största felet som många investerare gör är att de säljer och köper vid fel tidpunkt De får panik när börsen faller och säljer när kursen redan har fallit mycket, sedan köper de mer när aktiekurserna är höga och stämningen är positiv.

– Vi använder marknadens rörelser till vår fördel istället för tvärt om. Vi startar inte med en marknadsanalys av aktiemarknaden och ger råd till kunderna utifrån det. Vi startar med en kartläggning av kunderna.  Varifrån kommer kapitalet? Vilken målsättning har man med förmögenheten? Vilken investeringshorisont och vilket likviditetsbehov har man? Så utarbetar vi en investeringsstrategi utifrån det, säger Hiller.

 

Rebalanserar portföljerna vid behov

Kundernas heltäckande plan är i början statisk. Om den ändras är det förutsättningarna för kunderna som ändrar sig – den ändras inte på grund av svängningar på marknaden.

– I planen för förmögenheten finns en investeringsstrategi som säger något om vad som sker när marknaden går upp eller ner. Vid stora svängningar måste vi säkerställa att strategin fortfarande gäller. Det vill säga att vi bör rebalansera portföljerna så att kunderna har lika mycket kapital placerat i räntor, aktier och i alternativa investeringar enligt strategin, förklarar Hiller. Till exempel är det bestämt i förväg hur mycket aktieandelen i investeringsportföljen kan variera. När aktieandelen faller mot en nedre gräns blir andelen för låg i förhållande till det som står i den långsiktiga planen. Då får kunderna råd om att rebalansera portföljen, det vill säga att man kan sälja räntepapper eller andra tillgångar och investera mer i aktier.

– Görs det rebalanseringar av kundernas portföljer efter det här börsfallet?

– Det är för tidigt att säga. Kunderna har många olika investeringar inom aktier och alternativa investeringar. Summerar vi alla dessa krävs det stora svängningar innan portföljen måste rebalanseras. Det beror på att det är många effekter som jämnar ut sig. Vid behov blir det en dialog mellan rådgivaren och kunderna, där kunderna ska godkänna innan vi gör en rebalansering. För kunder med diskretionär förvaltning sker detta automatiskt utan att kunderna involveras, säger Hiller.

 

Nedgång ger möjligheter

När marknaderna faller kraftigt öppnar det upp stora möjligheter för smarta investerare.

– Förvaltare som har kapital att investera kan nu sätta det i arbete på bättre nivåer. Ett så kraftigt börsfall ger ju stora möjligheter för dem som är duktiga på detta, säger Hiller och avslutar;

– Det är ingen som vet hur marknaden kommer att röra sig den närmaste tiden. Saker och ting ändrar sig snabbt. Man ska inte vara orolig om man är kund hos Burenstam & Partners.  Där är man trygg och det är kanske ett av de bästa ställena att ha sina pengar i situationer som vi upplever nu.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss