Nytt avgiftstak för pensionsflytt – vad innebär det för dig?

Skriven av Caroline Lundh

Nyligen trädde en ny lag i kraft som sänker avgiftstaket vid flytt av pensionskapital. Möjlighet till bättre placeringsmöjligheter och minskad inlåsningseffekt är två fördelar. Vi ställde fyra frågor till Johan Berg, pensionsexpert hos Burenstam & Partners, kopplat till den nya lagen – och bad honom ge sina bästa tips.

Nu blir det enklare för pensionssparare att flytta pensionssparande från ett försäkringsbolag till ett annat. Det gäller sedan regeringens lagförslag om att effektivisera flytt av försäkringssparande blivit gällande den 1 april 2021. Kortfattat innebär den nya lagen att det bolag du flyttar din försäkring ifrån nu får ta ut en maxavgift – vid flytt av vissa pensionsförsäkringar.

För att lära oss mer om vad den nya lagen betyder för dig som pensionssparare har vi ställt några frågor till Burenstam & Partners pensionsexpert Johan Berg.

Vad innebär flytträtt?

– Det innebär att du har möjlighet att flytta din pensionsförsäkring till valfritt försäkringsbolag, istället för att vara låst vid det sparande din arbetsgivare en gång har valt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är först när du har slutat på företaget som du kan genomföra flytten. Det går inte att göra under den tid du arbetar kvar.

Hur har det sett ut tidigare?

– Det har funnits en inlåsningseffekt där försäkringsbolag har kunnat ta ut den avgift de önskat utan att behöva riskera att förlora kunden, kanske även ett sämre fondutbud. Det är många hundra miljarder kronor som har legat låsta i försäkringar som inte gått att flytta, eller som har kunnat flyttas, men som då varit pålagda med höga flyttavgifter. Framöver, när beslutsrätten, makten och friheten övergår till den som har rätt till försäkringen, tror jag att vi kommer att få se en mycket högre rörlighet.

Vilket kapital är flyttbart?

– Du kan flytta ditt individuella pensionssparande. Privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar har dock inte alltid flytträtt. För privata pensionsförsäkringar behöver flytträtten vara angiven i avtalet, och i vissa tjänstepensioner som är kollektivbaserade finns flytträtt. Då kan du flytta kapitalet i den del av tjänstepensionen som du själv får placera.

– Det finns också en skillnad mellan äldre och nyare avtal och den fria flytträtten gäller de försäkringar som är tecknade efter 1 juli 2007. Nästa steg är att vi får en lagändring för försäkringar tecknade innan 2007, men vad vi nu ser är ett väldigt stort steg i rätt riktning.

Kostar det något att flytta kapitalet?

– Det bolag du flyttar kapitalet ifrån får maximalt ta ut en avgift på 600 kronor för flytten. Vissa bolag har även gratis flytträtt, men generellt gäller 600 kronor.

Johans tips till dig som funderar på att flytta ditt pensionskapital:

1. Dubbelkolla vilka avgifter som gäller idag och få en “second opinion” på dina villkor. Du vill inte flytta fina traditionella försäkringar med bra återbäringsränta.

2. Var noga med vad du flyttar till och säkerställ att det blir en förbättring och inte försämring vad gäller avgifter eller provisioner till mäklare.

3. Se över vad det finns för olika typer av inslag i försäkringarna du tittar på. Har du familj som du vill ge ett ekonomiskt skydd kan det vara bra att flytta och lägga till exempelvis återbetalningsskydd, ett typ av efterlevandeskydd som innebär att dina förmånstagare får din efterlevandepension.

4. Flytta inte för flyttandets skull. Titta noga igenom vad du har för villkor idag och gör ingenting förhastat.

Vill du veta mer? Kontakta oss här

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss