Ny strategisk ägare till Kron

Skriven av Formue

Idag meddelades att Storebrand köper Kron. ”Vi är glada över att Kron har fått en bra, strategisk ägare. Med Storebrand i ryggen kommer bolaget att vara ännu bättre rustat för att realisera sin ambition om att göra investeringar tillgängliga för alla”, säger Øystein Bø, vd Formue-koncernen.

Den digitala investeringsplattformen Kron etablerades under 2017 som en spin-off från Formue och har de senaste åren haft en fantastisk utveckling. I fjol sågs en trefaldig ökning av antalet kunder och en sjufaldig ökning av förvaltat kapital. Idag förvaltas cirka sju miljarder norska kronor på Krons plattform, åt 67 000 privatkunder.

– Vi tror att Storebrand, med distributionskraft till över en miljon kunder och ett högt engagemang för hållbarhet, kommer att vara en bra och rätt ägare inför Krons nästa tillväxtfas. Tillsammans med Storebrand kommer Kron fortsatt att vara en utmanare på marknaden, men kommer att kunna nå ut till fler – mycket snabbare och med en större produktbredd, säger Øystein Bø, vd Formue-koncernen, och fortsätter:

– Vi är övertygade om att Kron och Storeband tillsammans kommer att skapa ännu bättre kundupplevelser och samtidigt göra världen lite bättre. Vi är tacksamma och stolta över att ha fått vara med i att göra Krons första fem år möjliga och lämnar nu över stafettpinnen till Storebrand inför bolagets nästa tillväxtfas.

Kron köptes ut från Formue januari 2020 och ägs idag av Pecunia Forvaltning (Petter Neslein), Ringgården (Ole Jacob Sunde), Formue, anställda och ambassadörer.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss