Marknadsläge 14 oktober

Skriven av Formue

Årets sista kvartal är här – men hur är stämningsläget i ekonomin?

Vad är status på konjunktur, tillväxt och inflation där vi befinner oss just nu, vid starten av årets sista kvartal? Vad innebär en avtagande smittspridning och välfungerande vacciner för det ekonomiska läget? Hur påverkas aktie- och räntemarknaden? Finns det risk för oro på aktiemarknaden med lättade restriktioner och ett mer öppet samhälle? Har vi sett slutet av den låga räntan? Hur agerar centralbanker i takt med att stimulanser avvecklas? Kan den just nu pågående fastighetskrisen i Kina påverka världsekonomin och finansmarknaderna?

Vi bjöd in till ett webbinarium där Burenstam & Partners investeringschef Niclas Hiller gav oss en analys av marknadsläget.

Se inspelningen av webbinariet här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss