Marknadsbrev september 2020

Skriven av Rose Marie Westman

En utdragen återhämtning det mest sannolika

 

Övergripande

Permitteringsstöden har varit den viktigaste åtgärden för att undvika en situation med massarbetslöshet i både Europa och Sverige. Återhämtningen för ekonomin vilar på utvecklingen för de permitterade under hösten. Mycket talar för att varslen fortsätter att öka inom vissa branscher och att arbetslösheten stiger under hösten från en redan hög nivå, i Sverige 9,2 %. Om detta inträffar blir även den samlade efterfrågan påverkad negativt och det tar längre tid innan ekonomierna tar sig tillbaka till den BNP nivå, som rådde innan virusutbrottet.
Det finns även risk för negativa spridningseffekter inom fastigheter, som hittills varit begränsade. Inom segmentet bostadsfastigheter har priserna för bostadsrätter och villor överraskande ökat de senaste månaderna. Samtidigt kommer hyrorna på kontorsfastigheter och butikshyror sannolikt vara lägre om ett år, på grund av ökad butiksdöd och minskad efterfrågan på kontorsytor.

Pandemins påverkan på detaljhandeln syns även i prisutvecklingen för konsumtionsvaror, som nu är negativ inom euroområdet och minskat till +1 % i USA. I Sverige ligger KPI nivån något högre än förväntat på +0,5 %. Priserna kan minska ytterligare i höst till följd av nödvändiga lageranpassningar. Bilförsäljningen har i Sverige vänt upp men har hittills i år fortfarande minskat med 21 % jmf med 2019. Andelen laddbara bilar har ökat rejält till 27 % under samma period, jmf med en andel på 11 % under 2019. En signifikant förändring i hushållens preferenser.
Centralbankernas agerande har varit kraftfullt vid inledningen av pågående virusutbrott men mer avvaktande de senaste månaderna. I USA har FED gett beskedet att inflationsmålet på 2 % ska ses över en längre period och bedömas utifrån ett genomsnitt. Detta innebär att FED inte med automatik kommer höja vid något högre inflation och lägre arbetslöshet om några år. Detta uttalande är ämnat att höja inflationsförväntningarna hos allmänheten, vilket om det lyckas påverkar de längre obligationsräntorna i stigande riktning.

Räntor

Statsobligationsräntorna i Tyskland, USA och Sverige har under augusti åter vänt upp ca 15 räntepunkter till följd av den ekonomiska återhämtningen. FED:s förändrade syn på en genomsnittlig inflationsutveckling över längre tidsperioder har påverkat de långa räntorna i något högre riktning. Negativa räntor ser inte ut att vara aktuellt i varken USA eller i Sverige för närvarande.

Aktier

Den starka börsutvecklingen under juni och juli har fortsatt med obruten styrka under augusti. Den svagare dollarn och de jämförelsevis nyvunna låga räntorna i USA har fortsatt gynnat amerikanska aktier. Speciellt teknikaktier i USA har fortsatt lett börsuppgången. Ända sedan år 2009 har tillväxtaktier haft en bättre utveckling jämfört med värdebolag, som bank och mogna industribolag. I lokala valutor var uppgången 9 % för Nasdaq, 7 % för S&P 500 samt Nikkei 225. I Stockholm var uppgången mer modesta 3 %. Hittills i år är uppgången 10 % för Kina, 3 % för Stockholm och 2 % för USA i svenska kronor. I Europa är nedgången hittills i år -13 % och i tillväxtländerna -7 %, uttryckt i SEK.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behöver öka ytterligare
+ Stor optimism kring Covid- 19 vaccin och nya behandlingar

Negativt

– Risk för en utdragen global recession vid långvarigt utbrott
– Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

En snabb initial återhämtning i Europas och USA:s ekonomier under framförallt maj och juni kommer sannolikt att ersättas av en mer gradvis och långsam uppgång under resten av året. Det finns risk för bakslag om inte stödåtgärderna upprätthålls och är tillräckligt omfattande. Ett jämnt presidentval i USA i november bidrar till en ökad osäkerhet. Vi bibehåller vår rekommendation från augusti om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Räntenedgången i globala långa statspapper som pågått sedan februari avstannade och vändes till en uppgång under augusti. Återhämtningen i ekonomierna bidrog till uppgången, det gjorde även FED:s nya policy som kommer utgå från ett genomsnittligt inflationsmål på 2 %, sett över en längre tidperiod. Syftet med nya policyn är att öka marknadens inflationsförväntningar, vilket kommer påverka långa räntor i högre riktning. Dollarns försvagning har fortsatt med drygt 1 % till 1,19 mot euron och till nivån 8,65 mot kronan.

Den positiva börsutvecklingen har fortsatt under augusti med anmärkningsvärd styrka, framförallt i USA där Nasdaq ökade 9 % från redan höga nivåer. De tio största bolagen inom S&P 500, som omfattar de största techbolagen de s.k. FANMAG bolagen, väger nu hela 31 %. Det är den högsta marknadsvägda koncentrationen på över 40 år i detta index. Så sent som i februari i år låg andelen för dessa bolag på 25 %. I Europa och Sverige har uppgången varit mer begränsad med en uppgång på ca 3 %. Guldet har tagit en paus under augusti på nivån strax under USD 2000 per ounce, medan Brentoljan har stärkts med knappt 5 % till nivå USD 45 per fat.

 

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev