Marknadsbrev mars 2020

Skriven av Formue

Lägre tillväxt 2020 tvingade FED att sänka

 

Övergripande

Coronaviruset upptäcktes på allvar utanför Kina i bl.a. Sydkorea, Italien och Iran under februaris sista vecka. Aktiemarknaderna, som tidigare varit i stort sett opåverkade av de drastiska åtgärder som Kina vidtagit, blev nu vittne till en 180 graders omsvängning med nedgångar på 12 % i Europa, Stockholm och New York under en vecka. Osäkerheten om global tillväxt under 2020 har ökat, optimismen om en snabb återhämtning redan under andra kvartalet har ebbat ut. OECD bedömer i en ny prognos att global tillväxt minskar från 2,9 % till 2,4 % under 2020, för att sedan stiga till 3,3 % under 2021. Denna prognos bygger på att virusutbrotten utanför Kina blir milda och begränsade.

Virusutbrottet kommer olägligt för alla länder men kanske allra mest för USA, som har presidentval 3:e november. Samtidigt är beredskapen för nya stimulanser sannolikt extra hög i såväl USA som i övriga länder. Redan 3 mars sänkte FED 50 punkter innan sitt ordinarie möte, som hålls 18 mars. Reaktionen blev blandad och New York börsen stängde ned 2,7 % samma dag som sänkningen. Åtgärder får oftast större effekt om de kan koordineras och kommuniceras samtidigt av de större ekonomierna inom G7, vilket inte gjordes den 3 mars. Kina har redan annonserat ett flertal åtgärder sedan tidigare. Att slopa handelstariffer och införa lån och likviditetsåtgärder är ytterligare åtgärder som borde få en större effekt på förtroendet i marknaderna.

Samtidigt kan stimulanserna inte beslutas för tidigt innan effekterna är överblickbara. I Hong Kong kommer lokalstyret dela ut 10 000 Hong Kong dollar, motsvarande USD 1200, till alla vuxna, permanent bosatta. Detta blir ett test på vad en pengaöverföring från stat till medborgare kan åstadkomma i form av stimulans och verktyg för att hantera en tillfällig efterfrågechock. Japan testade dock detta redan 1999, utan någon större framgång..

Räntor

Den större nedgången i obligationsräntor som inleddes efter det stora utbrottet av coronaviruset i Kina i januari, har fortsatt under februari. Nedgången i 10-åriga statsräntor i USA var under februari 36 räntepunkter till nivån 1,15 %. I början av mars efter FED:s blixtsänkning var nivån som lägst 0,92 %. I Tyskland och Sverige har nedgången i långa räntor begränsats till kring 20 punkter till nivåerna -0,61 % respektive -0,27 %. Dollarn har fortsatt förstärkas marginellt mot kronan under februari, men har därefter försvagats med 2 % vid inledningen av mars.

Aktier

Börsuppgången fick ett abrupt slut när aktiemarknaderna i slutet av februari började omvärdera effekterna av coronaviruset. Nedgången för månaden i lokala valutor blev störst i New York och London, tätt följt av Japan och Europa med 8 – 10 %. Stockholm och Norden klarade sig något bättre med en nedgång på 6 %. Tillväxtmarknaderna som haft svagast inledning på året uppvisade en nedgång på endast 4 %. Nedgången i svenska kronor hittills i år är 5-8 % för de viktigaste marknaderna. Brentoljan fortsatte ned under februari med 13 % till nivån USD 50.

Positivt

+ FED har utrymme för ytterligare räntesänkningar vid behov
+ Åtgärderna i Europa och USA är hitintills inte lika drastiska som i Kina

Negativt

– Coronaviruset kommer påverka global ekonomi negativt under 2020
– Nytt Brexit avtal sätter press på EU och ökar osäkerheten

Slutsatser

Effekterna av coronaviruset spridning i såväl Asien, Europa och USA har framtvingat en omvärdering hos både aktiemarknaderna, centralbankerna samt politiker och myndigheter. Global tillväxt blir sannolikt lägre under 2020 jämfört med tidigare prognoser. Viktigast när effekterna klarnar blir tilltron till den framtida återhämtningen under 2021. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering, samt en neutral räntebindning i obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Slutsats – Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Slutsats – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats – Neutral

 

Under januari och februari har vi sett en dramatisk nedgång i globala statsobligationsräntor, störst har nedgången varit i USA. 10-åriga amerikanska statsobligationen har under denna tid minskat med 0,77 procentenheter. FED sänkte 50 punkter den 3 mars ochi kapitalmarknaderna finns förväntningar om ytterligare 1 – 2 sänkningar. Nästa torsdag den 12 mars förväntas åtgärder från ECB, som inte nödvändigtvis inkluderar en räntesänkning.

Volatiliteten i aktiemarknaderna har tilltagit under februari och sista veckan summerade största nedgången på 12 %, sedan finanskrisen 2008. Dramatiska nedgången i långa statsräntor har varit ledande och har påverkat förtroendet i aktiemarknaden negativt. Dollarn var initialt starkare under börsoron men har den senaste veckan tappat i värde mot euron och även kronan. Turbulensen för oljan har fortsatt under månaden och nedgången för Brentoljan är nu 27 % sedan årsskiftet. Fler produktionsminskningar från OPEC förväntas i närtid för att hejda fallet.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Formue

Nyhetsbrev