Marknadsbrev juni 2020

Skriven av Rose Marie Westman

Stimulanser fortsätter att rullas ut

 

Övergripande

Oron för att återhämtningen i ekonomin blir utdragen och svag präglar fortsatt responsen från politiker och centralbanker i västvärlden. I USA efterlyser centralbankschefen Powell ytterligare stimulanspaket från kongressen, vilket utgör en viktig signal för politikerna om behovet. Fokus den senaste veckan har dock hamnat på att hantera de demonstrationer och upplopp som utlösts av en svart mans död orsakad av polisvåld. Oroligheterna som utbrutit är de mest omfattande sedan 1968 och har orsakat utegångsförbud nattetid, i 40 amerikanska städer.

I Europa har däremot nya stimulansåtgärder annonserats de senaste veckorna. Det mest omfattande och överraskande är nya förslaget från Tyskland och Frankrike om en återhämtningsfond inom EU, som skall finansieras av gemensamma eurobonds utgivna av EU-kommissionen. Fonden kommer utgöra som mest EUR 750 mrd och skall användas för bidrag och lån till de mest corona-utsatta EU-länderna. Sverige är tillsammans med Danmark, Österrike och Nederländerna emot förslaget. Med det gemensamma stödet från Merkel och Macron kan dock förslaget efter vissa kompromisser beslutas vid toppmötet 18-19 juni. De viktiga detaljerna omfattar vilka krav på reformer som skall ställas på de mottagande länderna av dessa medel. Stödpaketet utgör 4 – 5 % av EU:s BNP, fördelat över ett flertal år. Tyskland har i och med förslaget gjort en helomvändning i synen på gemensam finansiering och direkta bidrag. Förslaget utgör ett historiskt första steg mot ett fördjupat finanspolitiskt samarbete i Europa och stärker euron.

ECB har ett nytt möte under veckan där det finns förväntningar om att befintliga köpprogrammet för obligationer på EUR 750 mrd skall utökas. De närmaste veckorna kommer Storbritannien bekänna färg huruvida de är beredda att begära förlängning av de befintliga EU-reglerna som gäller till årets slut. Förhandlingarna har gått på sparlåga under hela Corona krisen och företagen i UK får utstå ytterligare osäkerhet, vid både en eventuell förlängning eller en framtida handelsrelation utan avtal.

Räntor

Statsobligationsräntorna har under maj åter vänt upp med drygt 10 räntepunkter i Tyskland och Sverige, i USA är räntorna i stort sett oförändrade. Återhämtningen i företagsobligationer har fortsatt, obligationer med högre risk har ökat i värde med 4 % under månaden. Företagsobligationer med lägre risk har samtidigt ökat med 1 % i värde. Retoriken från FED samt Riksbanken är fortsatt ingen minusränta för närvarande.

Aktier

Börsoptimismen har fortsatt under maj med breda uppgångar globalt. Drivkrafterna har varit lanseringen av återhämtningsfonden inom EU, samt återöppnandet av samhällena i Europa och USA. I topp har vi Nikkei med en uppgång på +8 % följt av Nasdaq på +7 % i lokala valutor. Världsindex och Stockholm hamnade på +4 %. Till följd av en tydligt starkare krona under maj blev uppgången för världsindex i svenska kronor endast +0,6 %. Hittills i år är nedgången -8 % för världsindex, -11 % för Dow Jones, -16 % för Europa samt -6 % för Stockholm.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande och ökar från redan hög nivå
+ Stor optimism kring corona vaccin och nya behandlingar

Negativt

– Utbredd oro för utdragen global recession
– Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

Beredskapen för att göra det som krävs för att mildra effekterna av tidigare nedstängningar är intakt och skiljer sig markant från situationen efter finanskrisen 2008. Tyskland har helomvänt i sin syn på fiskala åtgärder och har nu program som omfattar 30 % av BNP. Stimulanserna inom Europa kan dessutom komma att inriktas på reformer och konkurrensstärkande åtgärder under 2021 och framåt. EU:s planerade eurobonds är en viktig milstolpe som stärker förtroendet för euron. Vi behåller rekommendationen övervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering, samt underviktad exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Underviktad exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning. – Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Överviktad exponering mot svenska aktier. – Övervikt

Globala aktier: Överviktad exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Övervikt

 

Centralbankerna har nått vägs ände när det gäller deras villighet till ytterligare räntesänkningar. Däremot kommer obligationsköpen sannolikt utökas så länge detta ses som nödvändigt för att hålla långa räntor låga. Samtidigt bidrar köpen av statsobligationer till finansieringen av de kraftigt ökande budgetunderskotten, även om det inte öppet uttalas. Dollarn har försvagats 2 % mot euron under maj, kronan har stärkts 4 % mot dollarn och 2 % mot euron.

Börshumöret har varit fortsatt positivt globalt förutom i Hong Kong, som uppvisat nedgång på -7 % till följd av Kinas nya säkerhetslagar. Tonläget mellan Kina och USA har trappats upp under maj, men har hittills inte bedömts allvarligt nog för att påverka amerikansk ekonomi. Storbritannien utmanar Kina genom att erbjuda medborgarskap för vissa Hong Kong bor, då Kina brutit mot överlämningsavtalet av Hong Kong. Det återstår att se om Kina kommer straffa brittiska ekonomin genom införande av ekonomiska sanktioner. Hittills i år är nedgången för världsindex -9 %, Europa och tillväxtländer -16 %, USA -4 % samt Stockholm – 6 % i svenska kronor. Oljepriset har återhämtat sig under maj och Brentoljan ökade 40 % till nivån USD 35.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev