Marknadsbrev januari 2021

Skriven av Rose Marie Westman

Demokraternas valvinst i senaten ger lyft

 

Övergripande

Ett nytt stimulanspaket i USA på 900 mrd dollar, ca 4 % av BNP, har gett fortsatt lyft till börserna under slutet av året i såväl USA som globalt. Demokraternas valvinst i senaten den 5 januari har lyft förväntningarna om ytterligare stora stimulanser efter Bidens tillträde den 20 januari. Den mycket beklagliga anstormningen av kongressen som Trump anhängare iscensatte 6 januari, var kulmen på den negativa förtalskampanj om valfusk som Trump drivit mot utfallet av presidentvalet sedan november. Sent omsider har nu Trump uttalat stöd för ett fredligt överlämnade av presidentmakten till en ny administration den 20 januari. Efterspelet från presidentens uppvigling av de våldsamma anhängarna kommer avgöras de närmaste veckorna, demokratins integritet kräver sannolikt en åtgärd. Oavsett utgång borde möjligheterna för att Trump återigen blir republikansk presidentkandidat 2024, vara närmast utraderade.

Samtidigt har smittspridningen av Coronaviruset tilltagit i såväl Europa som i USA. Minskningen av den pandemi relaterade arbetslösheten har stannat upp och nedstängningarna har gradvis tilltagit i bl.a. Tyskland och Storbritannien. Utrullningen av vaccinering, först av utsatta grupper, har påbörjats men går något långsammare än planerat. En påtagligt positiv effekt från vaccinationerna förväntas först under andra kvartalet i år.

EU kom i sista stund innan julhelgen överens med Storbritannien om ett nytt handelsavtal. Storbritannien lyckades få EU att delvis rucka på villkoren för tullfri handel av varor. Däremot ingår inte tjänster i avtalet, däribland den för England viktiga finanssektorn. Att avtalet kom till är en stor lättnad. Det stödjer fortsatt ekonomisk utveckling, de framtida banden och det viktiga försvarssamarbetet mellan Europa och Storbritannien.

I Sverige håller optimismen kring industrins återhämtning i sig. Globalt har Kinas efterfrågan på importvaror varit positiv för industriländer som Tyskland och Sverige medan tjänsteinriktade ekonomier i Europa fortsatt har stora utmaningar.

Räntor

Det har varit fortsatt små rörelser på statsobligationsräntorna i Tyskland och Sverige. I USA steg 10-åriga räntan med 7 räntepunkter under december. Företagsobligationer har haft en fortsatt positiv utveckling under månaden, som stöder sig på den starka börsuppgången globalt under månaden. I USA uttalade sig centralbankschefen om att börsbolagen var rimligt värderade och inte utgjorde någon börsbubbla. Ett onyanserat uttalande för att komma från en centralbankschef, som normalt har till uppgift att påminna om de finansiella riskerna i finansmarknaderna.

Aktier

Den starka trenden i aktiemarknaderna fortsatte under december om än i betydligt lugnare takt. I lokala valutor var tillväxtmarknaderna och Nasdaq vinnarna med en uppgång på 6 %. Under 2020 ökade Nasdaq 26 %, Kina 14 %, Stockholm 13 %, Japan 8 %, USA 6 % och tillväxtländerna 4 % medan Europa minskade 8 %, i svenska kronor.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behoven ökar fortsatt
+ Bekräftad effektivitet för tre nya Covid- 19 vacciner

Negativt

– Ökande smittspridning ökar riskerna för Europa och USA
– Öppnandet av ekonomierna tar längre tid än förväntat

Slutsatser

De globala aktiemarknaderna har fokuserat på utsikterna om ytterligare beslutade samt förväntade stimulanser i USA. Starten på massvaccineringarna har gjort marknaderna så här långt, immuna mot nyheter kopplade till den ökade smittspridningens negativa effekter på ekonomiernas återhämtning. Fördröjningen anses kortvarig och hanterlig. USA har dock i dagsläget tappat 9 miljoner jobb, vilket motsvarar de senaste 5 årens nytillkomna jobb. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Med fortsatt stabil och låg inflationstakt har statsobligationsräntorna i Tyskland och Sverige, trots börsoptimismen uppvisat små rörelser under december. I USA ökade den 10-åriga räntan med 7 räntepunkter. Förväntningarna om ytterligare stimulanser efter att demokraterna säkrat kontrollen av senaten, har dock medfört en ränteuppgång på ytterligare 20 räntepunkter till nivån 1,10 %,
under de första 10 dagarna i januari. USA:s ackumulerade statsskuld som andel av BNP kommer enligt nuvarande prognoser vara upp till 40 procentenheter högre än motsvarande genomsnitt för EU-länderna inom några år. Detta tillsammans med en relativt högre inflationsnivå i USA kan motivera en högre ränteskillnad även på längre sikt mellan USA och Euroländerna.

Börsoptimismen i de globala aktiemarknaderna är fortsatt hög, varningar avfärdas med argument att räntorna kommer förbli låga under lång tid framöver. 10-årsräntan har dock redan börjat ökat i USA och blir förmodligen den viktigaste indikatorn på tillståndet i ekonomin, det närmaste året. Om 10-åriga statsräntan stiger från nuvarande 1,10 % till en nivå över 1,50 %, kommer ränteargumentet inte ge samma stöd som tidigare. I lokala valutor ökade Nasdaq med hela 44 %, S & P 500 16 % och Dow Jones 7 %. Stockholm ökade 13 %, tillväxtländerna 19 % samt Japan 16 %. Europa uppvisade en svag utveckling med -2 %, Tyskland var
oförändrat, Frankrike och Italien båda -7 % under 2020. Svenska kronan stärktes med hela 12 % mot dollarn och 4 % mot euron under fjolåret. Brentoljan stärktes till USD 52 per fat under december. Uppgången har fortsatt till USD 56 under inledningen av januari, sedan Saudiarabien ensidigt vidtagit neddragning av produktionen för att motverka den svagare efterfrågan de närmaste månaderna.

 

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev