Marknadsbrev februari 2020

Skriven av Formue

Stresstest av globala leverantörskedjor

 

Övergripande

Året inleddes med en stark optimism i aktiemarknaderna om att 2020 borde se en vändning för den globala industrikonjunkturen. Osäkerheten är dock stor och några tydliga tecken på vändning kommer säkerligen att dröja ytterligare ett tag.

Ett nytt orosmoln har istället dykt upp under januari månad i form av ett coronavirus som upptäckts i Kina och redan smittat över 20 000 människor, med enstaka fall även utanför Kina. Kina försöker med alla medel nu begränsa smittspridningen genom att bl.a. stänga fabriker och andra arbetsplatser temporärt. Resten av världen stänger gränser och flyglinjer till landet. Kina är år 2020 en fyra gånger större ekonomi jämfört med situationen vid spridningen av SARS år 2003, så effekten av viruset på den globala ekonomin kommer sannolikt bli klart större. Av den globala volym av komponenter som importeras av industriföretag världen över står Kina för 20 % av tillverkningen.

I Europa har Storbritannien som planerat lämnat EU den 31 januari. Tiden fram till årsskiftet är extrem knapp för att förhandla fram ett helt nytt handelsavtal. Boris Johnson vill inte begränsas av att följa EU:s regler för att få ett gynnsamt avtal utan tariffer. Hårda förhandlingar förväntas och det kan fortfarande bli ett avtalslöst tillstånd för Storbritannien, när övergångsperioden för de gamla medlemsreglerna upphör. Brexit processen har skadat tillväxten i ekonomin hos båda sidor. På kort sikt under 2020, skadas förmodligen Storbritannien mest av fortsatt osäkerhet.

I Sverige ökar pressen på att regeringen skall öka efterfrågan i ekonomin med delvis ofinansierade satsningar i budgeten. Parlamentariskt har något nytt inträffat, då vänsterpartiet tillsammans med KD och M möts i gemensamma krav på mer pengar till sjukvården.

Räntor

Den ökade oron för de ekonomiska effekterna av coronaviruset har medfört en nedgång i räntorna för statsobligationer. Störst nedgång under januari har skett i USA med 41 räntepunkter för 10-åriga obligationen till nivån 1,51 %. I Sverige har vi efter en nedgång på 21 räntepunkter, åter en negativ långränta på nivån -0,05 %. I Tyskland är motsvarande ränta -0,43 %. Den positiva utvecklingen för företagsobligationer har fortsatt under inledningen av 2020. Fraktpriserna som speglar förväntan om globala transporters framtida utveckling, har halverats sedan årsskiftet.

Aktier

Börsåret inleddes starkt men uppgången bröts under senare delen av januari, då oron för kinesiska viruset tog överhanden. Nasdaq, Norden och Stockholm avslutade dock januari på +0,5 % till +2 %, medan världsindex, Dow Jones och Europa alla uppvisade nedgång kring -1 % i lokala valutor. Sämst gick det för tillväxtmarknaderna och England som minskade med -3 %. Bolagsrapporterna för fjärde kvartalet 2019 har varit något bättre än väntat.

Positivt

+ FED har utrymme för fortsatta räntesänkningar om behovet uppstår under första halvan av 2020
+ Tecken på stabilisering av konjunkturen i Europa

Negativt

– Osäkerheten kring ett nytt Brexit avtal fortsätter till december 2020
– Coronaviruset kommer påverka Kinas ekonomi negativt under 2020, men även nödvändig import av komponenter i övriga världen

Slutsatser

Utsikterna för global tillväxt har ytterligare försvagats av de insatser som krävs i Kina, för att stoppa fortsatt smittspridning av coronaviruset. De närmaste veckorna kommer utvisa om åtgärderna har varit tillräckliga. Kina är en viktig marknad för många västerländska företag. Dessutom en stor producent av insatsvaror till industriländer som Tyskland men även till techbolag i USA. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Slutsats – Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Slutsats – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats – Neutral

 

I spåren av en ökad oro för tillväxten i Kina, orsakad av ett nyupptäckt virus som spridit sig rekordsnabbt, har globala statsobligationer uppvisat en nedgång under januari. Centralbanken i Peking har som motåtgärd tillfört likviditet i den kinesiska kapitalmarknaden. Det finns en förväntan om att FED kommer hjälpa till med ytterligare en sänkning, om situationen i Kina påverkar även USA:s tillväxt framöver.

Januari blev en volatil börsmånad med en stark inledning, men en betydligt svagare avslutning i samband med virusutbrottet i Kina.Sämst gick det för tillväxtländerna och England som uppvisade en nedgång på -3 % i lokala valutor. Bäst gick det för tekniktunga Nasdaq, Norden samt Sverige med uppgångar på +0,5 % till +2 %. Kronan försvagades på den ökade oron med -3 % mot dollarn och -2 % mot euron. Dollarn stärktes +1 % mot euron till 1,11.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Formue

Nyhetsbrev