Marknadsbrev april 2020

Skriven av Formue

Stora räddningspaket i pandemins kölvatten

 

Övergripande

Nedstängningen av ekonomierna för att spara människoliv och skydda en redan ansträngd sjukvård i främst Europa och USA, har utlöst dramatiska börsnedgångar under mars. Centralbankerna har lanserat räntesänkningar, likviditetsstöd samt obligationsköp som redan överstiger programmen från finanskrisen 2008 i omfång. Regeringar har föredömligt snabbt tagit beslut om budgetstimulanser och låneprogram för företag, när omfattningen av uppsägningar och varsel av personal blev allt tydligare. Aldrig tidigare har en ekonomisk recession utvecklats lika snabbt som denna gång och den är dessutom initierad av beslutsfattarna, som svar på en ny virussmittning.

Det viktiga för marknadsaktörerna som skall prissätta effekterna av åtgärderna, är hur länge nedstängningen kommer pågå. Detta är i sin tur avhängigt utvecklingen av virusutbrottet och utbyggnaden av antalet vårdplatser och tillgång på skyddsutrustning. Sedan några veckor tillbaka har en tillfällig balans uppnåtts i omfattningen samt viljan till ytterligare budgetåtgärder från regeringar och centralbanker i förhållande till hur lång virusutbrottets akuta fas bedöms vara. Siffrorna över antal dödsfall samt nya sjukdomsfall ser ut att ha stabiliserats och eventuellt även börjat minska i länder som Italien och Spanien. Detta ger förhoppningar i marknaderna om att ekonomierna i Europa åter skall komma igång i slutet av maj. I USA där utvecklingen varit väl så dramatisk som i Europa, framförallt i New York, ligger utvecklingen drygt två veckor efter Europa. Om möjligheten till att öppna upp ekonomierna skulle bli senarelagd till hösten kommer osäkerheten och oron på de finansiella marknaderna åter att öka.

Situationen i Kina har under de senaste veckorna alltmer återgått till det normala med återigen öppna fabriker. Jämförelsen mellan Kina och utvecklingen i Europa har haltat, då nedstängningen som skedde i Kina var betydligt mer omfattande. I Japan har smittningen till en början varit låg, trots detta förbereds nu en nedstängning för att hindra ytterligare spridning.

Räntor

I spåren av coronautbrottet har FED under mars följt upp med räntesänkningar, sammantaget 1,5 procentenheter, medan ECB endast har sänkt marginellt. Globala obligationsräntor har fortsatt nedgången, som inleddes redan i januari. 10-åriga statsobligationsräntan uppvisar en nedgång med 48 punkter till nivån 0,67 % i USA, medan Tyskland och Sverige uppvisat en nedgång på 14 punkter till nivåerna -0,47 % och -0,13 %.

Aktier

De globala börserna har uppvisat mycket snabba nedgångar under mars, när vidden av ekonomisk påverkan från corona blev uppenbar för marknaderna. USA, tillväxtländerna, samt Europa uppvisade nedgång på -13 % i lokala valutor medan Stockholm var några procent bättre på -11 %. De flesta globala börserna uppvisade nedgångar som mest på -20 % under mitten av månaden men hämtade sig ca 10 % mot slutet av mars. Brentoljan fortsatte fallen med -55 %, till nivån USD 23.

Positivt

+ FED och ECB har nya mandat att köpa stats- och företagsobligationer.
+ Finns tecken på att virusspridningen planar ut i Europa.

Negativt

– Coronaviruset har utlöst en global recession.
– EU länderna sätts under press för gemensamma åtgärder.

Slutsatser

Nedstängningen av ekonomierna i Europa och USA har utlöst början på en recession. Kan ekonomierna återstartas i slutet av maj eller juni, blir återhämtningen snabbare än vad som förväntades av aktiemarknaderna vid inledningen av mars. Förbättrad situation i Kina och tilltron till att samma utveckling är möjlig även i västvärlden, är den viktigaste drivkraften till stabiliseringen i aktiemarknaderna just nu. Vi förändrade rekommendationen under mars månad, till en övervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering, samt till en underviktad exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Underviktad exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning. – Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Överviktad exponering mot svenska aktier. – Övervikt

Globala aktier: Överviktad exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Övervikt

 

Oron över den nedstängda aktiviteten i västvärldens ekonomier, har föranlett fortsatta räntesänkningar och omfattande stödpaket från centralbanker och regeringar. Statsobligationsräntorna har fortsatt ned, mest i USA med 48 punkter till nivån 0,67 % för den 10-åriga. Samma ränta var vid årsskiftet 1,92 %. De korta räntorna är nu tydligt lägre än de längre i USA, vilket inte var fallet för en månad sedan. Detta hänger samman med de kraftiga sänkningarna från FED på 150 punkter under mars.

Marknadsrörelserna på de globala aktiemarknaderna har varit dramatiska och nedgången rekordsnabb under mars. I slutet av mars, när förväntan om en recession under 2020 var etablerad, flyttades fokus till positiva signaler om att virusutbrottet borde plana ut snabbare. Fram till slutet av mars, är nedgången för 2020 i svenska kronor -17 % för världsindex, -15 % för USA, -16 % för Stockholm och -19 % för tillväxtmarknaderna. Brentoljan har fortsatt ned, nu 66 % sedan årsskiftet. Priskriget inom OPEC+ kan enligt vissa förväntningar lösas innan påskhelgen.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Formue

Nyhetsbrev