Full fart in i 2022

Skriven av Michael Livijn

Burenstam & Partners chefsstrateg Michael Livijn stolpar fem områden att hålla koll på under 2022 och menar att prognosen för året är glasklar.

En intressant egenskap med begreppet tid är att den aldrig står still. Så trots att man ibland vill hålla kvar vid något (till exempel ett fantastiskt avkastningsår, hörde jag 2021?) så är framtiden obeveklig; den händer här och nu och förpassar obevekligt allt till historien. På marknaden är det dock knappast så att ett nytt kalenderår innebär ett blankt papper, mycket av det som upptog förra året hänger naturligtvis med även i år. Så med det nya året i full swing, här är ett par områden som kommer att vara intressanta att hålla koll på:

  • Med inflationssiffror som inte setts på många år blir detta område centralt. Kommer dagens siffror att hålla i sig? Hög inflation innebär att räntorna troligen kommer att stiga och många blickar är fästa på hur centralbankerna kommer att hantera situationen, självklart med amerikanska Federal Reserve i centrum.
  • Likviditeten i det finansiella systemet. Stimulansåtgärderna under pandemin saknade motstycke, nu väntar åtstramningar. Hänger delvis samman med ovanstående punkt, höjer centralbankerna räntan minskar likviditeten. Uppsidan är att hushållens balansräkningar är starka efter de senaste två åren, både stimulanser och stigande tillgångspriser har hjälpt till.
  • Energikris i vardande? En del av den höga inflationen beror på stigande energi- och råvarupriser, något man som konsument märkt av både på elräkningsfronten som vid macken. Efterfrågan på energi har stigit efter ett avbrott under 2020 och utbudet har svårt att hänga med. Omställningen till ett mer hållbart samhälle har inneburit att investeringar i den traditionella energisektorn (fossilt) minskat till förmån för hållbara alternativ, framförallt i utvecklade ekonomier. Sol- och vindkraft är dock väderberoende och därmed inte planerbara på samma sätt som traditionella energislag. Frågan rymmer också en geopolitisk dimension för Europa då nästan en tredjedel av energibehovet kommer från naturgas, som till stor del importeras från Ryssland. Omställningen innebär också fortsatt stora investeringar för att sänka utsläppen, något som kommer att öka efterfrågan på många råvaror.
  • Under förra året växte den kinesiska ekonomin mindre än förväntat på en kombination av Covid-restriktioner, statliga interventioner i bland annat tekonlogi- och fastighetssektorn och en motvilja mot att stimulera ekonomin som har varit legio hittills. Återstår att se om den policyn kommer att ändras under året, ligger den fast kommer tillväxtbidraget globalt bli magert, ändras den mot en mer expansiv riktning kan den globala tillväxten få en extra skjuts.
  • Kommer dominansen av amerikanska mega-bolag att hålla i sig? De stora tech-bolagen har de senaste åren blivit en allt större del av det amerikanska aktieindexet (S&P 500) och i nuläget utgör de sju största nästan 28% av index. Och i och med att USA tack vare dessa har överpresterat under många år relativt övriga världen innebär det andelen amerikanska aktier i ett globalt index nu är över 60%. Koncentrationer i index är inget nytt, historiskt har de dock sällan varat för evigt.

Jag dristar mig till att säga att året kommer att innehålla betydligt mer än ovanstående axplock, som ju utgår från det vi vet idag. Som sagt är framtiden obeveklig, men också okänd, vilket gör att den har en fantastisk förmåga att ställa scenarier på ända, hur välanalyserade de än är. Så prognosen för 2022 är glasklar: det kommer att bli ännu ett spännande år på marknaden!

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss