Fortsatt marknadsturbulens i spåren av kriget i Ukraina

Skriven av Michael Livijn

Veckan startar i moll och det är det pågående kriget i Ukraina som sätter tonen. Även om marknaden hittills har hanterat situationen någorlunda rationellt är oron påtaglig.

De stora kursreaktionerna har kommit på råvarusidan där framför allt energi men också metaller och spannmål stigit kraftigt. Ryssland är globalt sett en liten ekonomi som dock är en nyckelspelare när det kommer till export av fossil energi. Söndagens nyheter om att USA överväger att sanktionera den ryska energisektorn, i första hand olja, medförde kraftiga prisrörelser uppåt för oljan idag (7/3) och därmed också negativa reaktioner på de europeiska börserna. Europa sägs överväga att också införa sanktioner mot den ryska energisektorn, vilket i så fall riskerar att drabba Europas ekonomi via lägre tillväxt men också högre inflation. Då Ryssland är en så pass stor exportör är det mycket svårt att på kort sikt ersätta de volymerna. Landet producerar nästan elva procent av den globala oljekonsumtionen och runt 17 procent av naturgaskonsumtionen. 40 procent av Europas naturgaskonsumtion kommer ifrån Ryssland. Sanktioner slår oftast åt flera håll.

Marknadsreaktionerna har som sagt varit negativa, och volatiliteten – svängningarna på marknaden – förblir på höga nivåer. I en orolig miljö där marknadens aktörer är på helspänn blir reaktionerna på olika typer av nyheter och data ofta instinktiv, och det är lätt att fälla snarare än att fria. Att i en sådan miljö fatta beslut kring portföljen baserat på vad som händer just nu kan straffa sig.

Utvecklingen idag (7/3) är ett sådant exempel, efter en öppning med rejält sjunkande kurser för europeiska aktier har de hämtat hem stora delar av fallet. Hur det kommer att spela ut framöver är naturligtvis svårt att svara på, annat än att marknadsmiljön kommer att vara fortsatt slagig. Sentimentet, marknadens humör, är av förståeliga skäl i nuläget mycket lågt, väl i linje med ett antal tidigare kriser. Ännu har vi inte kommit ned till de nivåer som rådde på botten av covid-paniken under mars 2020, men det är inte långt kvar enligt vissa indikatorer. Det tyder på att en hel del dåliga nyheter ligger i kurserna. När botten väl träffas vet vi först i efterhand men ofta sker det runt den tidpunkt där det känns som allra mörkast. Och rekylen därifrån brukar vara relativt kraftig. Det är värt att hålla i bakhuvudet i dagens oroliga marknad. 

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss