Burenstam & Partners stärker ägarstrukturen

Skriven av Formue

Burenstam & Partners önskar IK Investment Partners (IK) och Intermediate Capital Group (ICG) välkomna som nya minoritetsägare i bolaget. De köper tillsammans 48,8 procent av aktiekapitalet i Burenstam & Partners ägare Formuesforvaltning.

– Vi är mycket glada över att få in IK och ICG på ägarsidan i Burenstam & Partners. Nu är vi ännu bättre rustade för att realisera de planer vi har framöver, som handlar om att leverera ännu bättre tjänster till våra kunder, säger Øystein Bø, styrelseordförande i Burenstam & Partners. 

Burenstam & Partners har sedan fjolårets höst arbetet med att stärka ägarstrukturen i bolaget. Efter en grundlig process har vi nu ingått avtal med IK Investment Partners (IK) och Intermediate Capital Group (ICG) som innebär att de två internationella partnerinvesterarna köper 24,4 procent var i bolaget, sammanlagt 48,8 procent.

– Vi är säkra på att ICG och IK, som delar vår ledstjärna om att alltid sätta kunden först, är rätt ägare för Burenstam & Partners. Detta är två internationella partnerinvesterare med nordiska rötter som kommer att bidra med nätverk och komplementär kompetens. Burenstam & Partners har alltid varit långsiktiga i målsättningen att bli den ledande miljön för oberoende rådgivning mot förmögna privatpersoner och familjer i Norden. Med den nya ägarstrukturen är vi bättre rustade att nå det målet, säger vd Lars Uppsäll.

Bra återkopplingar

Burenstam & Partners och Formuesforvaltning har de senaste åren haft en signifikant tillväxt, tack vare en tillit vi får från både existerande och nya kunder.

– En ny ägarsammansättning ger oss tillgång till nätverk, närvaro och kompetens som gör oss bättre rustade att genomföra den plan vi har framåt. Våra nya medägare är investerade i en rad bolag inom andra tjänsteleverantörsbranscher. De kommer att ge oss idéer och inspiration till hur vi kan vidareutveckla våra tjänster och vår kundupplevelse, från ledande aktörer i andra branscher, säger Øystein .

Lagt en femårsplan

Nyligen gick Burenstam & Partners in i en offensiv expansionsfas som innebär att bolaget ska stärka sitt erbjudande till kunderna. På rekryteringslistan står expertroller inom skatt, juridik och pension, även roller inom administration och HR. De lokala kontoren stärks även med fler förmögenhetsrådgivare.

– Med expertkompetens internt kan vi integrera alla delar av rådgivningen i vår plattform och effektivisera dialogen mellan interna parter, rådgivare och kunder på ett sätt som vi inte har sett i branschen tidigare, säger Lars Uppsäll.

Plattformen är en del av en stor digital satsning som nyligen lanserades och tillgängliggjordes för bolagets kunder. Här kan kunderna följa hållbarhetsdata för sin portfölj, hur portföljen presterar inom olika ESG-parametrar och i förhållande till jämförbara index, även följa portföljens klimatavtryck.

– Det är en fullt integrerad plattform som skalar upp vår hybridmodell och ger en helt ny typ av kundupplevelse. Rådgivningen är fortsatt i centrum men stöttas av digitala verktyg i allt större utsträckning. Det förändrar branschen och kundernas förväntningar, säger Lars Uppsäll.

Unik position

IK och ICG kommenterar transaktionen.

– Formuesforvaltning har en unik ledande position i Norden inom en heltäckande och oberoende rådgivning till förmögna familjer och stiftelser. Bolaget har lyckats växa organiskt genom att vinna förtroende från en andel kunder som ökar stadigt, och de är rankade på topp inom kundnöjdhet. Deras tekniska lösningar och rådgivnings- och investeringsplattform är av högsta internationella klass, och jag ser fram emot att tillsammans arbeta för att uppnå deras mål, säger Magdalena Svensson från IK.

– Vi är mycket glada över att Formuesforvaltning har valt IK och ICG som partners i denna spännande tid som Wealth Management-branschen befinner sig i. Sedan starten har Formuesforvaltning ständigt nått nya milstolpar, expanderat till Sverige och löpande utvecklat sitt utbud till kunderna med nya tjänster och investeringar i digitala lösningar. Baserat på vår erfarenhet av att stötta ledningsgrupper och entreprenörer ser vi mycket optimistiskt på Formuesforvaltnings framtid, säger Peter Berglund, Associate Director i ICG.

Transaktionen innebär att Petter Neslein, som tidigare ägde 31 procent av Formuesforvaltning genom investeringsbolaget Pecunia Forvaltning AS, säljer sin andel i bolaget.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss