Burenstam & Partners moderbolag Formuesforvaltning är etta – femte året i rad!

Skriven av Caroline Lundh

Kunderna har fått säga sitt och för femte året i rad utses Burenstam & Partners moderbolag Formuesforvaltning till bästa bolag inom Private Banking i Norge. Det visar Kantar Sifo Prosperas årliga kundundersökning. I tio av undersökningens 13 kategorier ligger Formuesforvaltning i toppen. 

– Det är ett resultat som vi värderar högt. Det inspirerar oss i vårt arbete att leverera en ännu bättre rådgivning och ännu bättre tjänster till kunderna i framtiden, säger Øystein Bø, vd Formuesforvaltning. 

– Utmärkelsen är en bekräftelse på att vi gör rätt saker. Vi har utvecklats tillsammans inom koncernen inom allt ifrån ramverk för rådgivning till digitala verktyg. Den respons vi fått har varit bra, men undersökningen bekräftar i större skala att vi har lyckats göra något kunderna uppskattar, säger Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners. 

Under det senaste året har Burenstam & Partners moderbolag Formuesforvaltning stärkt sin position som Norges ledande företag inom Private Banking. Det visar en ny undersökning gjord av Kantar Sifo Prospera. Formuesforvaltning kammar hem undersökningens högsta poäng någonsin och rycker ifrån konkurrenterna. Aldrig tidigare har avståndet till nästa branschbolag varit större.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder som gett oss denna fina återkoppling. Att vinna den här utmärkelsen fem år i rad betyder otroligt mycket för oss. Alla anställda inom Formuesforvaltning arbetar för att leverera bästa möjliga tjänster och rådgivning till kunderna. Vi ser resultaten som en bekräftelse på att det arbete vi gör har ett stort värde för våra kunder – och som en stor inspiration att leverera på en ännu högre nivå i framtiden, säger Øystein Bø, vd Formuesforvaltning.

Toppar tio av 13 kategorier

Kantar Sifo Prospera är en erkänd och oberoende aktör som regelbundet genomför kundersökningar, här inkluderas den årliga undersökningen som utser de bästa norska aktörerna inom Private Banking. Formuesforvaltning har i årets undersökning ställts bredvid fem av Norges största banker – och man toppar tio av 13 kategorier.

– När pandemin slog till var vår primära uppgift att vara nära våra kunder och ge dem en bra rådgivning och bra information. Dessa återkopplingar tyder på att vi har lyckats med det. Sedan mars har vi följt upp våra kunder digitalt och med fysiska möten när det har varit möjligt. Vi har regelbundet anordnat webbinarier för att ersätta våra fysiska arrangemang och har löpande publicerat artiklar och marknadsuppdateringar. Det har varit en både spännande och lärorik tid, säger Øystein Bø.

I år har Kantar Sifo Prospera även frågat de som deltagit i undersökningen hur de upplever att företaget de är kund hos har agerat under pandemin. Hela 87 procent av de som deltagit tycker att Formuesforvaltning har hanterat situationen kring Covid-19 ”ganska bra” och ”mycket bra”.

Hög investeringskompetens

Något som årets undersökning visar, liksom tidigare undersökningar, är att kunderna ger en allt bättre återkoppling på Formuesforvaltnings investeringskompetens.

– Att ha en hög kompetens inom investeringar för att kunna ge en bra och trygg investeringsresa har ett stort värde för kunderna. Det har varit särskilt viktigt i år med marknadssvängningarna som följt pandemin, säger Øystein Bø och fortsätter:

– Investeringsportföljerna har klarar sig väldigt bra under det här minst sagt utmanande året. Det har varit glädjande att se.

Formuesforvaltning är Norges ledande aktör inom oberoende rådgivning till förmögna privatpersoner, familjer och stiftelser. Nyligen passerade kapitalet under rådgivning och förvaltning 92 miljarder norska kronor, Burenstam & Partners inkluderat. Det är en ökning med över tio miljoner norska kronor sedan årsskiftet.

– Vi är den enda aktör av de vi mäts mot i undersökningen som erbjuder en oberoende rådgivning. Vi växer och stärker vår position på en marknad där de största bankerna har gjort stora satsningar bara de senaste åren. Det visar att kunderna värderar vårt sätt att arbeta på.

Undersökningen från Kantar Sifo Prospera baseras på intervjuer med runt 550 norska Private Banking-kunder med en förmögenhet på minst fem miljoner norska kronor. Undersökningen genomfördes från början av september (1 september) till den 12 oktober i år. 

Dela artikel

Caroline Lundh

Nyhetsbrev