Författare:

Elina Sultan

LL.M. Head of Tax & Legal

Elina Sultan är ansvarig för Formue Sveriges juristavdelning. Hennes inriktning är mot svensk och internationell skatterätt, med särskilt fokus på beskattning av delägare till fåmansföretag.

Elina har en LL.M. (Jur. kand.) ifrån Lunds universitet och med sin bakgrund ifrån advokatbyrå, Skatteverket och PwC en bred och allmän kunskap kring flera av juridikens områden. Hon har en gedigen erfarenhet av beskattningsfrågor för såväl privatpersoner som företag och har de senaste åtta åren främst fokuserat på beskattning av delägare till fåmansföretag och frågor som uppstår kring framförallt entreprenörers skattesituation.

I samarbete med bland annat hästnäringens nationella stiftelse påbörjade Elina arbetet med en ändring av konsumentköplagen som rör försäljning av levande djur. Hon har haft flertalet uppdrag i föreningsstyrelser och förtroendeuppdrag inom ridsportförbundet.

Artiklar från författaren

Utomståenderegeln – från oroande till glädjande besked

Högsta förvaltningsdomstolen har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande utomståenderegeln. För entreprenörer och familjeföretagare är det ett positivt besked.

2023-02-22
Kontakta oss